top of page

PRIVACYBELEID

Bescherming persoonsgegevens

Kim Hart Fotografie neemt de privacy van persoonsgegevens heel serieus. Jou persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van Kim Hart mail en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen jou gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van Kim Hart's dienstverlening. De gegevens worden dan geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van persoonsgegevens.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Kim Hart onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde doelen worden verwerkt. Kim Hart gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Ten behoeven van voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Kim Hart (bv offerten en facturen)

- Om jou te kunnen informeren over relevante producten of diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bv nieuwsbrieven)

- Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van Kim Hart's dienstverlening (bv wijzigingen www.kimhartfotografie.nl)

- Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude

 

Kim Hart werkt onder de volgende algemene voorwaarden

bottom of page